DBAMY O SIEBIE, ABY DBAĆ O INNYCH

Projekt kierowany do rodzin / opiekunów osób dorosłych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze względu na upośledzenie umysłowe (01-U) i choroby psychiczne (02-P), zamieszkałych na terenie powiatu opolskiego i krapkowickiego.
Czas trwania projektu: 15.05.2017-30.11.2017

Projekt „Dbamy o siebie, aby dbać o innych” - zadanie publiczne, finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON


Projekt „Dbamy o siebie, aby dbać o innych” kierowany jest do opiekunów osób dorosłych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze względu na upośledzenie umysłowe (01-U) i choroby psychiczne (02-P), bez względu na stopień. Jego głównym celem jest profilaktyka zdrowia psychicznego członków rodzin, opiekunów, podnoszenie umiejętności pracy z osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym sprawowanie nad nimi opieki i udzielanie pomocy w procesie ich rehabilitacji.
Projekt jest realizowany w dwóch powiatach: opolskim i krapkowickim. Z każdego powiatu ze wsparcia może skorzystać 30 osób – członków rodzin, opiekunów ON (łącznie 60 osób). W trakcie realizacji zajęć grupowych zapewniona jest także opieka nad osobą posiadającą orzeczenie.

Uczestnicy projektu mogą wziąć udział w następujących działaniach:

I. Szkoleniach edukacyjnych „Zrozumieć chorobę”.

II. Warsztatach z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

III. Grupie wsparcia.

IV. Indywidualnych konsultacjach psychologicznych.

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana konferencja będąca podsumowaniem, a także mająca na celu uświadomienie znaczenia integracji społecznej osób niepełnosprawnych, wsparcia dla ich rodziny i opiekunów.

Czas realizacji projektu: 15.05.2017 – 30.11.2017 r.